Encoder NE-1024-2MD, sồ xung: 1024 xung/vòng.
Nguồn cấp: 5VDC
Giá: 1.200.000đ
--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: