Mình lập topic để những ai làm bên dịch thuật hoặc là dịch User Manual hoặc những ai có khó khăn về từ vựng thì post vào đây để chúng ta cùng trao đổi cũng như giúp đỡ nhau.
Đơn giản vì dân kỹ thuật có thể đọc hiểu tài liệu nhưng mà câu văn viết sao cho người ta đọc để mà hiểu đc.
Ai có tâm huyết thì vào nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: