Qua nhà thằng bạn chơi thấy con máy R180 DIESEL ENGINE hỏng, muốn đưa về tìm hiểu xem thử mà k biết phải bắt đâu từ đâu? tìm các thông tin trên mạng mà đều không thấy,xin được sự giúp đỡ của mọi người nhé.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: