CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG CKD

- 4KA219-06-B-DC24V

- Sensor switches SW-T2H

- Sensor Model: SW-TOH

- SCA2-00-40B-350

- SCA2-CA-40B-150

- SCS-LN-200K

- SCS-LN-140K

- SCS2-LN-CB-200B-400-Y

- SCS2-LN-CB-140B-300-B1
VO PHI LONG
Mobile : 0916 908 404 / 096 2526 978
Email : sale8.hpinter@gmail.com
YM : sale8.hpinter@yahoo.com
Skype : philong_hpinter
=================================================
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 1123 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com / www.hpinter.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: