bác nào giúp e mô phỏng hàm này bằng matlab cái
R_ω=1,432.(1+1/(8,16.p)+1,936.p)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: