Bên mình có 1 máy này cần thanh lý
Model: PL-3KP
Maker: Espec Corp
Chạy theo chương trình
Nhiệt độ: -20°C ~ 100°C (max 150°C)
Độ ẩm: 20 ~ 98 %
Thể tích làm việc: 406 lít
Date: 2006
Lh: 0908.557490

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: