Các bác giúp đở giùm em. Em xin cảm ơn nhiều
Em đang làm nhà xưởng MBA 250 KVA, (22/0.4kV) nhưng sử dụng Cable CXV50 mm2 (em nghĩ do điện lực cung cấp hoặc yêu cầu của CĐT), Nếu đối với MBA 250 KVA thì cáp trung thế CXV là bao nhiêu mm2 với cấp điện áp 22kV, Nếu sử dụng cable trung thế CXV 50 mm2 thì khả năng chịu tải tối đa là bao nhiêu MVA

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: