Như cái tít thì mạng 3 pha 4 dây trung tính không trực tiếp nối đất ta phải dùng biện pháp an toàn nào để bảo vệ cho người và thiết bị, 1 trong 15 câu đề cương ôn tập thi tốt nghiệp trung cấp điện của mình, mong các cao nhân chỉ giáo để còn ôn tập, 16/9 này thi rồi

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: