Các bác giúp em với. EM có dự án bên Lào cụ thể là. Bên đó mua điện bên mình mà lưới điện bên mình la 24kV, lưới điện bên đó là 22kV.
Khi truyền tải điện từ bên mình sang đó ra khoảng cách điện áp bên đó có thể dao động từ 20-24kV. có phương án hay thiết bị nào lắp đặt sang bên đó để bên đó có điện áp ổn định là 22kV không ạ ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: