Mịnh đang xả 1 số hàng, bạn nào cần thì alo minh nhé!

sdt: 01674895509

PLC :

FX1N 24MR-001 GIÁ 2TR số lượng 9 con, mới 98%

FX 1S 30MR GIÁ 2TR5 số lượng 1 con, mới 98%

FX 1S 20MR GIÁ 1TR8 số lượng 1 con, mới 98%

FX3U 48MR/ES GIÁ 5TR số lượng 1 con, mới 100%

HMI:


GOT 1000:

MODEL: GT1020- LBD GIÁ 2TR số lượng 05 con, mới 98%

MODEL: GT1150- QLBD GIÁ 4TR5 số lượng 03 con, mới 96%

FRO-FACE:

MODEL: GP 2500 - TC11 GIÁ 8TR số lượng 02 con, mới 96%

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: