Aj bjk mô phỏng bằng multisim mạch KĐTT từ sóng sin => sóng vuông => sóng răng cưa => lại về sóng vuông dc k. Aj bjk chỉ giùm mình gấp. Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: