Có A/E nào biết CO của sứ gốm NGK ko. Giúp mình tí đi.
mail của mình: kimcuongle25@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: