PLC mới : Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1 (ko phải chờ đợi bảo hành), full box 100%
- CP1E-E30SDR
- CP1E-E40SDR
- CP1H-X40DR/DT
- CP1H-XA40DR/DT
- CP1H-Y20DT-D
- CPM1A-30CDR giá 3tr, CPM1A-40CDR giá 4tr mới 100%
- Modules : Communication CP1W-CIF01, CP1W-CIF11
- Màn hình NB7W-TW00B : 7 inch, 65.000 màu
- Màn hình NB7W-TW01B : 7 inch, 65.000 màu, có Ethernet
- Encoder : E6B2-CWZ6C 360P/R, 1000P/R, 2000P/R
 
 
PLC cũ : Bảo hành 1 tháng, tình trạng mới từ 70-90%, xem hình đi kèm
- Zen 10C1DR-A : DC 6 IN + 4 OUT Relay
- CP1L-L14DR : DC 8 IN + 8 OUT Relay
- CP1L-M40DR : DC 24 IN + 16 OUT Relay
- CP1H-X40DT-D : Digital 24 IN + 16 OUT Trans
- CP1H-XA40DR/DT : Digital 24 IN + 16 OUT Relay/Trans, Analog 4 IN + 2 OUT
- CPM1A-30CDR : DC 18 IN + 12 OUT Relay
- CPM1A-40CDR : DC 24 IN + 16 OUT Relay
- CQM1H-CPU21 + 3 Module Input + 2 Module Output :
- CJ1G-CPU42H + 3 Module Input + 2 Module Output :
- CJ1M-CPU11 + CJ1W-PA202 + CJ1W-ID212 + CJ1W-OD211 : mới 100%
- CPM1A-8ER : 8 input
- Module C200H-LK201 : dùng lập trình cho C200H
- K3SC-10 : bộ chuyển đổi USB-RS232-RS485/422 online 24/24

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: