PLC mới : Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1 (ko phải chờ đợi bảo hành), full box 100%
- FX1S Series : FX1S-14MR-001
FX1S-20MR-001
FX1S-30MR-001
- FX1N Series : FX1N-14MR-001
FX1N-24MR-001
FX1N-40MR-001
FX1N-60MR-001
FX1N-60MR-ES/UL
- FX3U Series : FX3U-48MR/MT-ES/A (Thay thế hoàn toàn cho FX2N)
FX3U-64MR/MT-ES/A
- Modules FX0N-3A : Analog 2 IN + 1 OUT cho PLC họ FX
- Modules A1S62DA : Analog 2 OUT cho PLC họ A
- GOT1000 Series :
GT1020-LBD-C : 3.7 inch, mono LCD
GT1030-LBD-C : 4.5 inch, mono LCD
GT1050-QBBD-C : 5.7 inch, mono LCD
GT1055-QSBD-C : 5.7 inch, 256 màu LCD
GT1155-QSBD-C : 5.7 inch, 256 màu LCD
F940GOT-LWD-C : 5.7 inch, mono LCD
F940GOT-SWD-C : 5.7 inch, 128 màu LCD
 
 
Cần bán Servo Mitsubishi mới 100%
- MR-J2S-200A hoặc J3-200A : bộ servo 2KW
- MR-J2S-100A hoặc J3-100A : bộ servo 1KW
- MR-J2S-70A hoặc J3-70A : bộ servo 750W
- MR-J2S-40A hoặc J3-40A : bộ servo 400W
- MR-J2S-20A hoặc J3-20A : bộ servo 200W
- MR-JE-200A : bộ servo 2KW
- MR-JE-100A : bộ servo 1KW
- MR-JE-70A : bộ servo750W
- MR-JE-40A : bộ servo 400W
- MR-JE-20A : bộ servo 200W
- MR-J2S-100A : driver servo 1KW
- MR-J2S-60A : driver servo 600W
- MR-J2S-40A : driver servo 400W
 
 
Cần bán PLC cũ : Bảo hành 1 tháng, tình trạng mới từ 70-90%, xem hình đi kèm
- FX1S-14MR-001 : DC 8 IN + 6 OUT Relay
- FX1S-20MR-001 : DC 14 IN + 10 OUT Relay
- FX1S-30MR-001 : DC 14 IN + 10 OUT Relay
- FX1N-24MR-001 : DC 14 IN + 10 OUT Relay
- FX1N-40MR-001 : DC 24 IN + 16 OUT Relay
- FX1N-60MR-001 : DC 36 IN + 24 OUT Relay
- FX2N-48MR-001 : DC 24 IN + 24 OUT Relay
- FX3U-48MR-ES/A : DC 24 IN + 24 OUT Relay mới 99%
- FX3U-64MR-ES/A : DC 32 IN + 32 OUT Relay mới 99%
- FX2N-64MR-ES/UL : DC 32 IN + 32 OUT Relay
- FX2N-80MR-001 : DC 40 IN + 40 OUT Relay
- FX2N-128MR-001 : DC 64 IN + 64 OUT Relay
- FX2NC-64MT : DC 32 IN + 32 OUT Transistor
- FX2N-4AD : Analog 4 IN
- FX2N-2DA : Analog 2 OUT
- FX2N-4DA : Analog 4 OUT
- FX0N-40ER : Module 24 IN + 16 OUT Relay
- FX2N-232IF : Module truyền thông
- A1SHCPU : theo như hình
- A1SJHCPU : theo như hình
- Q25HCPU : chỉ có CPU
- Q06HCPU : chỉ có CPU
- Q00JCPU : có nguồn + base
- Q00UCPU : chỉ có CPU
- Q01UCPU : chỉ có CPU
- QX41 : Module 32 IN
- QX40 : Module 16 IN
- QY40P : Module 16 OUT Trans
- QY18A : Module 8 OUT Relay
- QJ71C24N-R2 : Module truyền thông RS232 - 2 kênh
- Q00UCPU + QX41 + QY40P + Power + Base : BH 1 năm
- QD62, Q64AD, Q64DAN
- HMI GOT1000 GT1030-LBD: 4.3 inch, màn hình trắng đen
- HMI GOT1000 GT1575: 10.4 inch, màn hình màu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: