mình đang làm đồ án môn học cung cấp điện có chỗ thắc mắc là tại sao jai nối thêm kai biến dòng ở ngay trước tụ bù thế kia.trong khi ở trên đã có biến dòng rồi.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: