Em chào mọi người trong forum. Em đang gặp công trình yêu cầu viết thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật thi công cho khu hạ tầng kỹ thuật. Cái này lần đầu em nghe chứ từ trước tới nay toàn làm TM thiết kế thôi. Chủ đầu tư đưa em coi cái Nghị định 15 thì nó co nói yêu cầu đến cái này. Bác nào trong forum làm cái này rồi cho em cái file để em nắm qua, chỉnh sửa lại theo phù hợp với hạ tầng của em. Em cảm ơn mọi người trước.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: