vxl 8086 có 20 đường địa chỉ nên có thể địa chỉ hóa được 2^20 ô nhớ = 1 Mb. Tuy nhiên trong vùng nhớ 1Mb, Em không thấy sách nói vùng nào là dành cho bộ nhớ Rom và bộ nhớ Ram. và địa chỉ vùng rom, ram ở đâu trong bộ nhớ 1mb? xin các anh chị trợ giúp cho em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: