Các bạn đăng ký thì gửi mail cho mình: mechatronicetc@gmail.com
Mình ít khi lên diễn đàn.
Thanks all