Bac nao co tai lieu ve dien o to, dien cac loai may cong trinh ( may xuc, may ui....) thi gui qua cho e tham khao voi... e xin chan thanh cam on.

Lưu ý viết bài nhớ bỏ dấu tiếng Việt nha mọi người.
wd.support

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: