Tôi có 1 máy cắt đường dây Recloser Nulex N38, trên màn hình báo Low Gas Pressure, ngoài ra còn báo Mechanical Fail, xin cho biết cách xử lý tình trạng trên và hướng dẫn cách nạp khí máy cắt. Hiện tại tôi đã chuẩn bị bình khí nạp gas.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: