Trong mạch đóng máy cắt (cũng có thế mạch cắt), yêu cầu thiết kế mạch nhị thứ là ko cho tiếp điểm của khóa điều khiển (và role bảo vệ) khép tiếp điểm trực tiếp đến cuộn đóng của MC vì lúc đóng MC dòng phát sinh rất lớn, gây nguy hiểm đến các tiếp điểm. Nên người ta phải thiết kế mạch đóng thông qua tiếp điểm của con role trung gian K, trong role trung gian các tiếp điểm có trang bị bộ phận dập hồ quang khi khép tiếp điểm nên ko bị hỏng tiếp điểm, đây là mục đích chính. Nhưng cũng có 1 số bản vẽ mạch nhị thứ của 1 số công ty, mạch đóng MC được thực hiện trực tiếp bằng Khóa điều khiển hoặc tiếp điểm role bảo vệ. Xin hỏi việc này có ảnh hưởng j ko, hay là các KĐK bây giờ có trang bị thêm bộ phận dập hồ quang nữa vậy? Thanh- kiều- vé - ry- nhiều!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: