các a cho e hỏi thông số điện trở đầu ra( điện trở làm việc) của các loại cảm biến mà tín hiệu trả về dạng analog nó có nghĩa là gì , sử dụng thông số đó thế nào . E có 1 cái cảm biến mức siêu âm nó ghi như sau mà không biết , mong các a chỉ giúp .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: