- S5 : CPU và các module
- S7-200 : CPU và các module
- S7-300
Vẫn còn tồn kho số lượng lớn hàng Made in Germany

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: