Tôi có 1 máy cắt cooper Form6 điện áp 35Kv. Sau thời gian vận hành kiểm tra trên màn hình thông báo. Loos of sensing.mong các bạn trợ giúp biện pháp sử lý hiện tượng trên.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: