Trong những năm gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng phụ tải của tỉnh Bình Định ñặc biệt là của thành phố Quy Nhơn rất cao. Lưới ñiện vì vậy ñã ñược ñầu tưcải tạo, ngày càng mởrộng và hiện ñại hoá. Nhiều trạm biến áp 110kV ñược ñầu tưxây dựng mới, lưới ñiện phân phối ñược cải tạo vận hành cấp 22kV, một sốít vận hành cấp 35kV. Song song với việc phát triển lưới ñiện phân phối thì việc áp dụng các thành tựu mới, nhất là công nghệtự ñộng hóa và hệthống bảo vệrơle ñểnâng cao chất lượng quản lý vận hành, ñảm bảo ñộtin cậy cung cấp ñiện, phát huy hiệu quảkinh tế, phát hiện nhanh chóng các sựcốxảy ra và kịp thời khôi phục hệthống lưới ñiện. Đểmột hệthống ñiện vận hành ñược ổn ñịnh và tin cậy, thì các thiết bịbảo vệvà tự ñộng hoá trên ñường dây phải tác ñộng ñược khi có ngắn mạch từ ñiểm sửdụng ñến nguồn ñiện. Các giá trị ñặt (dòng, áp, thời gian tác ñộng) phải ñược tính toán chính xác cho tất cảcác thiết bị trên cùng một nhánh, một xuất tuyến ñể bảo ñảm sự chắc chắn và tác ñộng có chọn lọc
Luận văn Tính toán phối hợp bảo vệ rơle và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Quy Nhơn - Thu Vien Luan Van kinh te, luan van marketing, luan van cong nghe thong tin, luan van thac si, luan van tot nghiep, de tai thuc tap, luan van co khi, luan van ngoai ngu, luan van tai chinh
Code:
http://luanvan365.com/7jualxv1sn0jtyx3rglnxsvjin0ydlrl/doc/2014/02/19/tomtat_45_2423_NdRs6_20140219080524_3074.pdf
Xem Thêm : luan van chuyen nghanh dien - luan van chuyen nghanh dien tu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: