Mấy sư huynh cho em hỏi vì sao công suất mạch kích từ thường nhỏ (áp kích từ khoảng 0-50Vdc và dòng kích từ khoảng 0-5Adc) nhưng công suât đầu ra của máy phát điện có thể rất lớn (1000KVA - 3000KVA).Nó có liên quan gì đến công suất động cơ không ?
Cho em hỏi thêm vì sao nhà sản xuất thường hay ghi hệ số công suất của máy phát điện là 0.8....?
Thank mấy huynh !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: