các bác cho em hỏi để lập trình 1 bài PLC ví dụ như đèn giao thông.thì cần thực hiện mấy bước tất cả.bình thường nếu như lập trình trên máy thì em nghĩ cứ chạy theo đúng yêu cầu của đề bài là được tối đa điểm rồi.nhưng đây em làm trên giấy liệu làm 1 bước như vậy có được điểm không

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: