Cho: MBA nối tam giác - sao có các thông số: công suất định mức của máy là: S = 50 MVA, điện áp định mức cuộn sơ cấp nối tam giác là U = 115kV, điện áp định mức cuộn thứ cấp nối hình sao là: UY = 69kV. Cần chọn các máy biến dòng điện ở 2 phía sơ cấp và thứ cấp của MBA để phục vụ bảo vệ so lệch dọc MBA. Giả sử các máy biến dòng ở phía sơ cấp được nối hình sao, có tỉ số biến là: ni-Y = 600/5, hãy tìm tỉ số của máy biến dòng nối ở phía cuộn thứ cấp nối hình tam giác ni-tam giác ? Và tìm giá trị dòng điện không cân bằng trong rơ le so lệch?
Mong sớm hồi âm từ các bác trên diễn đàn !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: