Có bác nào biết về cái phương thức kiểm tra cáp bằng Điện áp xoay chiều tắt dần (Damped AC Voltage) không chỉ em với em tìm tài liệu để tìm hiểu thêm nhưng không có.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: