em chuẩn bị tham gia thi cimas nhưng không biết hình thức thi như thế nào , thời gian làm bài và đề tiếng anh về chuyên ngành hay là giao tiếp a.xin các tiền bối giúp đở

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: