MÌNH CÓ BỘ MITSU HÌNH THỨC CÒN RẤT MỚI BẠN NÀO QUAN TÂM THÌ GỌI 0978300832

http://data.webdien.com/photo/up/65c...4a19e3249a.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/929...c747a5250e.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/f80...50e488541b.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/177...ff0b6f8d08.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/4cd...a950939503.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/124...9200029d48.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/c16...83e1509164.jpg
Hàng ngon bổ rẻ đây.
+++---o0o---+++
[QUOTE=hoangtrongvuong;285077]http://data.webdien.com/photo/up/c633c8a2dedc298859ed39beebd45d3c.jpg

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: