Thông tin liên hệ:
Mr Dũng: 0938070068
Email: vandungdhl@gmail.com
Website cty: www.dienhieplucvn.com
--------ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA HÃNG FATEK TẠI VIỆ NAM--------------

--------MODEL THÔNG DỤNG CÓ HÀNG SẲN-----------------------
FBs 24MCR2-AC
FBs 24MCT2-AC
FBs 32MCT2 -AC
FBs 32MCR2 -AC
FBs 32MAR2 -AC
FBs 32MAT2 -AC
FBs 32MNT2 -AC
FBS 40MAR2 AC
FBS 40MCR2 -AC
FBS 40MCT2 -AC
FBS 60MCR2-AC
FBS 60MCT2-AC
FBS 60MAR2-AC
B1L2DA
B1 L4AD
FATEK :B1L2A1D
FBS 2DA
FBS 4A2D
FBS 4DA
FBS 6AD
FATEK 2TC
FATEK 6TC
FBS: 8YR
FBS: 8X
FBS: 8XYR
FBS: 16YR
FBS: 16XYR
B1 14MT25D24
FBs 14MCT2 -AC
FBS 20MCR2- AC
20MCT2-AC
FBS:20X
FBS:24X
FBS:CBE
FBS:PACK
FBS:CB22
FBS:CB25
FBS:CB55
FBS:CM22
FBS:CM25
FBS:CM55
B1 CM2
B1 CM5
B1 CM25
B1 10MR2-D24
B1 20MR2-D24
B1 20MT25-D24
FBS:24MAR2-AC
FBS: 24XYR-AC
FBS: 24XYR
B1 24MT-25AC
B1 24MT25-D24
B1 24MR2-D24

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: