Mọi người ơi có ai có tiêu chuẩn về thiết bị thử nghiệm phóng điện cục bộ không cho em xin với. IEC 60270:1981, Partial discharge measurements

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: