giúp em câu 35, 38 ạ, cốgắng giúp em, tuần sau em kiểm tra rồi. Em đội ơn ạ
http://www.data.webdien.com/free/dow...280a6063f80eb9

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: