mình hiỆn tại dang có 6 chiẾc ls mccp 3p nhu trÊn chu? dỀ tình trạng còn mới 1 trăm phẦn trăm mình ơ? hn co thÊ? tes kiÊ?m tra hàng trước khi mua nhưng mình da?m ba?o hàng mới trăm phẦn trăm va cu?a korea giáthiJ trừong 1850 k cùng hang như minh mình ban 850 k 1 chiẾc liÊn hỆ 0983848982

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: