Hiện tại công ty còn dư số tụ cần thanh lý. Giá cho cả lô này là 40 triệu. Bác nào mua lẻ em cũng bán luôn. (CO, CQ đầy đủ).

Tụ điện Ducati 10 KVA - 400V/3P Cái 2
Tụ điện Ducati 10 KVA - 415V/3P Cái 5
Tụ điện Ducati 1.0 KVA - 415V/3P Cái 1
Tụ điện Ducati 1.5 KVA - 415V/3P Cái 1
Tụ điện Ducati 2 KVA - 415V/3P Cái 1
Tụ điện Ducati 5 KVA - 415V/3P Cái 10
Tụ điện Ducati 7.5 KVA - 415V/3P Cái 5
TD Ducati Module 25 15 KVA - 415V/3P Cái 1
Tụ điện Ducati 20 KVA - 380V/3P Cái 1
Tụ điện Ducati 20 KVA - 450V/3P Cái 6
Tụ điện Ducati 25 KVA - 400V/3P Cái 5
Tụ điện Ducati 25 KVA - 525V/3P Cái 3
TD Ducati Module 25 25 KVA - 380V/3P Cái 1
TD Ducati Module 25 25 KVA - 415V/3P Cái 15
Tụ điện Ducati 30 KVA - 380V/3P Cái 13
TD Ducati Module 25 30 KVA - 400V/3P Cái 37

Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em:
Mr Thinh: 0939 910 055
Email: thinhnguyen@binhson.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: