chào mọi người, mình đang gặp lỗi này, mọi người ai biết chỉ mình với
mình đọc chương trình từ PLC Q03UDECPU mitsubishi ra PC, phần mềm GX deverloper thì nó báo lỗi thế này

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: