Em đang định mua một đồng hồ đo điện trở cách điện megaom. Nhưng lên mạng tìm hiểu thì thấy có hai loại : hiển thị số và hiển thị kim. Vậy em nên mua loại nào. Loại nào tốt hơn, hay mỗi loại đều tốt trong một trường hợp nhất định nào đó.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: