Ai cho mình biết hệ số tải Kl, hệ số điền kín phụ tải Kđk và hệ số phụ tải Kpt khác nhau ra sao và làm sao để tìm được Kl?
Thank trước.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: