Bạn nào đã sử dụng các loại động hồ đo của kyoritsu và hioki và các sản phẩm khác cho mình hỏi xem cảm nhận sau một thời gian sủ dụng như thế nào.
Trân trọng !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: