Bạn nào biết tiêu chuẩn đấu nối cáp trung thế gửi mình với.
Thanks.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: