Chi tiết sản phẩm:

Kích thước bảng theo dõi năng suất sản xuất 54cm x60cm.
Hiển thị giờ, kế hoạch ngày, kế hoạch giờ thực tế, thực tế sản xuất, lỗi QC tạm, tổng lỗi QC bằng Led 7 đoạn và đèn báo hiệu bằng led đơn.
Mặt trước Mica Đài Loan 3mm.
Khung nhôm định hình chịu lực.

Microchip PIC 16f887 USA.
Bảng theo dõi năng suất sản xuất điều chỉnh thông số Thực Tế Sản Xuất, Lội QC Tạm, Tổng Lỗi QC thông qua 2 hộp nút nhấn.

Bảng được kết nối với máy tính thông qua chuẩn truyện thông RS-485.

Phần mềm điều khiển giám sát sản xuất.

Giám sát sản xuất qua may tính.

Đồ thị biểu diễn sản xuất thực tế và kế hoạch trong quá khứ.

Chọn mốc thới gian xuất báo cáo.

Xuất báo cáo ra file Excel.

Cài đặt thời gian làm việc.
Phần Trăm để hiển thị trạng thái báo đèn, >25% hiển thị đèn đỏ, 25%<= hiển thị đèn vàng <100% , <=100% hiển thị màu xanh.
[YOUTUBE]watch?v=Z09C_HcI5Og[/YOUTUBE]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: