tình hình thầy ra đồ án ccđ nhưng đến chỗ phụ tải chiếu sáng thì thầy bảo đo nhưng em không biết đo như thế nào cả.có anh chị em nòa làm rồi giúp e với ạ.cảm ơn rất nhiều!!!!
hình của nó đây ạ http://www.data.webdien.com/free/dow...c5fd77975b4713

+++---o0o---+++
hình đây ạ chỉ mỗi thế này thôi ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: