mình đang làm đề tài thiết kế MBA điện lực 3 pha,3 dây quấn trong đó có 2 dây quấn nối tự ngẫu 35/22/0.4-1500kva. ace có tài liệu về đề tài này cho mình xin với..cảm ơn nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: