Em đang làm đồ án thiết kế hệ thống trung tâm mặt sàn làm lạnh 15000m2. Cho làm lạnh 1000BTU/h.m2, COP=3 thì cũng lên tới 1.5MW
Em hỏi có hệ thống công suất lớn như vậy không. Nó có hợp lý không? Anh chị nào có catalog cho em xin luôn :))
EM chỉ cần tính sơ bộ công suất thôi để tính toán tủ điện cho bên cung cấp điện. Anh chị chỉ giáo với :))

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: