Chào các bác hiện em đang làm đồ án thiết kế mạch đếm 10 kđb đếm 0246813579 rùi lặp lại..hiển thị led đơn..em dựa trên sơ đồ mạch con ic 7490 5x2 mà vẽ ra..nhưng nó không chạy..ai có kinh nghiệm chỉ em chỗ sai giùm..[IMG][/IMG]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: