Các Anh ơi. Ai biết hay làm ở "Công Ty Cung Ứng Vật Tư và Thiết Bị Điện Phía Nam" thuộc tập đoàn điện lực ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. và có hiểu biết gì về công ty cho em biết với ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: