Giảm giá đặc biệt cho các đơn vị làm tủ.
Đơn hàng lớn còn có mức ck tốt hơn nữa.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: