1).a1S63P
2).a2US-CPU
3).a1SJ71CMO-S3
4).a1SJ71UC24-R4
5).a1SX41.
giá 5tr.

OMROM :
1).CS1G-CPU43H,
2).PD024
3).CS1W-AD041-V1
4).CS1W-CLK21-V1
5).C200H-OC224(3 module)
6).C200H-ID212(4 module).
giá 7tr5

OMROM------
PD025
CJ1G- CPU 43H
CLK21-V1
DRM21
AD041-V1
ID211
ID211
OC201
OC201
OC201
giá 5tr3
Liên lạc : 0907658592
skype : tnnt.tung


--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: