Em đang cần nghiên cứu về động cơ 3 pha 9 dây. Đi tìm nhiều chỗ nhưng chưa thấy tài liệu gì về động cơ này. Vậy ai có thông tin tông quát về động cơ này cho xem xin ạ ( như là cách mắc, mạch động lực, ưu khuyết điểm..).
E cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: